Frivillige

Vi skal trenge frivillige i 2018 også.

Du kan sende oss en email, skrive litt om deg og hva kan du bidra til. All hjelp er viktig for oss.

garasjefestival@gmail.com